Event Organizing Department (EOD) – Bộ não sáng tạo, năng động, nơi đặt nền tảng và phát triển cho những sự kiện tầm cỡ, khẳng định hình ảnh CLB Kiểm toán viên tương lai t.FAC trong mắt các bạn sinh viên và đối tác.

Có thể nói, EOD ra đời và gắn bó với t.FAC ngay từ những ngày đầu tiên. Trong suốt quá trình ấy, EOD luôn giữ vai trò cốt yếu và góp phần không nhỏ vào thành công của chúng tôi.

EOD tồn tại và phát triển với những nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả:

Tổ chức, phát triển và nâng tầm chuỗi sự kiện cũng như hỗ trợ các đối tác.

Hướng đến một môi trường chuyên nghiệp và chủ động, EOD như người nhạc trưởng của mỗi coreteam. Trước tiên phải kể đến là vai trò nghiên cứu tiền sự kiện, điều phối các quy trình, nguồn lực. Bên cạnh phát triển chuỗi sự kiện nội và ngoại bộ, EOD đảm nhận việc hỗ trợ đối tác của CLB, góp phần tạo dựng uy tín với doanh nghiệp.

Biết nhìn lại luôn là một yếu tố quan trọng cho sự nhận thức bản thân và trưởng thành. Sau mỗi sự kiện, chúng tôi trân trọng thành quả và giữ cho mình những kinh nghiệm về sau. EOD lưu trữ một “Kho Tài liệu sự kiện” chứa Drive bao gồm thông tin của từng sự kiện đã diễn ra. Và không thể thiếu là Bản tổng kết hậu sự kiện.

Các thành viên EOD luôn nỗ lực làm việc, đảm bảo hiệu quả và chất lượng tổ chức của mỗi sự kiện. Đó cũng chính là lúc “Quy trình và Template tổ chức sự kiện” ra đời, bao gồm những mẫu Drive chuyên nghiệp, chi tiết công việc theo giai đoạn. “Quy trình và Template tổ chức sự kiện” đã trở thành kim chỉ nam, hỗ trợ tốt hơn cho Leader quản lý tốt hơn hiệu quả làm việc.

Đào tạo và phát huy năng lực tổ chức sự kiện của đội ngũ các thế hệ t.FACers.

Đằng sau sự thành công của mỗi sự kiện là nhiệt huyết, quyết tâm của từng thành viên CLB. Trong đó sự hiện hữu của Ban Tổ chức sự kiện luôn tạo được động lực và niềm tin. Niềm tin đó xây dựng từ chính những đóng góp quan trọng của EOD vào hoạt động phát triển năng lực tổ chức cho t.FACes.

EOD luôn hướng tới mục tiêu đào tạo kĩ năng cho các thành viên. Mục tiêu ấy được song hành và bổ trợ bởi các hoạt động xây dựng tài liệu sự kiện, nâng tầm cỡ của các chương trình, training các kỹ năng, chuyên môn sự kiện và cuối cùng không thể thiếu là vai trò tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ. Từ đó, biết bao t.FACers đã học hỏi, đã rèn luyện, trưởng thành và thành công.

Vì có EOD, có HRD, có ICD và ERD, chúng tôi đem trách nhiệm, nỗ lực và nhiệt huyết của mình góp sức vì thành công của sự kiện, đưa hình ảnh t.FAC đến muôn nơi.

Cơ cấu ban Tổ chức sự kiện nhiệm kỳ 2021 – 2022:

Trưởng ban: Bùi Việt Anh

Phó ban: Trương Nguyễn Diễn

Phó ban: Nguyễn Thị Thảo Linh

Phó ban: Trần Thị Trang Nhung

EOD – Bầu nhiệt huyết không bao giờ cạn kiệt!

t.FAC