DEADLINE ĐĂNG KÍ: 19h19ph ngày 18/09 (thứ 4)

Như vậy sắp tới sự kiện hết sức quan trọng của CLB chúng ta sẽ được tổ chức đó là kì tuyển dụng mùa thu 2019. Để sự kiện được tổ chức thành công thì truyền thông có vai trò hết sức quan trọng đặc biệt là truyền thông off. Vì thế em/mình rất mong nhận được sự hỗ trợ từ mọi người.

[ninja_form id=15]