Tập san YOUNG AUDITORS

posted in: Hoạt động, Tin tức | 0

Tập san Young Auditors là ấn phẩm thường niên của CLB Kiểm toán viên Tương lai t.FAC và cũng là tập san sinh viên Kế Kiểm duy nhất được phát hành tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.