Ban điều hành là những thành viên xuất sắc và có vai trò quan trọng nhất trong việc định hướng và phát triển CLB.

Ban điều hành CLB Kiểm toán viên tương lai t.FAC gồm 7 thành viên:

  • Chủ Nhiệm
  • 2 Phó Chủ Nhiệm
  • 4 Trưởng Ban (HRD – ICD – EOD – ERD)

Sau đại hội chuyển giao diễn ra vào đầu năm 2021, một nhiệm kỳ mới lại đến với t.FAC cùng những gương mặt phù hợp nhất cho vị trí ban điều hành.

BAN ĐIỀU HÀNH CLB KIỂM TOÁN VIÊN TƯƠNG LAI t.FAC NHIỆM KỲ 2021 – 2022

Phó chủ nhiệm

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

DOB: 17/09/2001

Lớp: Kế toán 61D

Chủ nhiệm 

NGUYỄN ANH TÚ

DOB: 15/03/2001

Lớp: Kế Toán 61D

Phó chủ nhiệm

AN QUỐC DŨNG

DOB: 03/04/2001

Lớp: Kế toán CFAB 3

 

 Trưởng ban Nhân lực và Đào tạo

(HRD)

PHÙNG THỊ THU HOÀI

DOB: 31/01/2001

Lớp: Kế toán 61D

Trưởng ban Thông tin và Truyền thông
(ICD)

NGUYỄN TUẤN VINH

DOB: 23/11/2001

Lớp: Kế toán CFAB 3

Trưởng ban Tổ chức sự kiện
(EOD)

BÙI VIỆT ANH

DOB: 05/08/2001

Lớp: Kiểm toán 61B

Trưởng ban Đối ngoại
(ERD)

ĐINH QUỲNH HƯƠNG

DOB: 15/11/2001

Lớp: BIFA 6

t.FAC