Ban điều hành CLB Kiểm toán viên tương lai t.FAC (2020 - 2021)Ban điều hành là những thành viên xuất sắc và có vai trò quan trọng nhất trong việc định hướng và phát triển CLB.

Ban điều hành CLB Kiểm toán viên tương lai t.FAC gồm 7 thành viên:

  • Chủ Nhiệm
  • 2 Phó Chủ Nhiệm
  • 4 Trưởng Ban (HRD – ICD – EOD – ERD)

Sau đại hội chuyển giao diễn ra vào đầu năm 2019, một nhiệm kỳ mới lại đến với t.FAC cùng những gương mặt phù hợp nhất cho vị trí ban điều hành.

 

 

BAN ĐIỀU HÀNH CLB KIỂM TOÁN VIÊN TƯƠNG LAI t.FAC NHIỆM KỲ 2020 – 2021

Phó chủ nhiệm

NGUYỄN LÊ HẢI ĐĂNG

DOB: 10/09/2000

Lớp: Kiểm toán 60A

 

 

 

Chủ nhiệm 

NGUYỄN NGỌC DUYÊN

DOB: 19/02/2000

Lớp: Kiểm toán 60D

Phó chủ nhiệm

NGUYỄN AN BÌNH

DOB: 25/06/2000

Lớp: Kế toán tiên tiến 60

 

 

Trưởng ban Nhân lực và Đào tạo
(HRD)

CAO NGỌC KHÁNH MY

DOB: 10/09/2000

Lớp: Kế toán 60A

Trưởng ban Thông tin và Truyền thông
(ICD)

NGUYỄN KIM SƠN

DOB: 19/11/2000

Lớp: Kiểm toán CLC 60A

Trưởng ban Tổ chức sự kiện
(EOD)

NGUYỄN HƯƠNG THẢO

DOB: 02/01/2000

Lớp: Tài chính doanh nghiệp 60C

Trưởng ban Đối ngoại
(ERD)

NGUYỄN THU THỦY

DOB: 16/09/2000

Lớp: Kế toán 60C

t.FAC