Ban điều hành CLB Kiểm toán viên tương lai t.FAC (2019 – 2020)

Ban điều hành là những thành viên xuất sắc và có vai trò quan trọng nhất trong việc định hướng và phát triển CLB.

Ban điều hành CLB Kiểm toán viên tương lai t.FAC gồm 7 thành viên:

  • Chủ Nhiệm
  • 2 Phó Chủ Nhiệm
  • 4 Trưởng Ban (HRD – ICD – EOD – ERD)

Sau đại hội chuyển giao diễn ra vào đầu năm 2019, một nhiệm kỳ mới lại đến với t.FAC cùng những gương mặt phù hợp nhất cho vị trí ban điều hành.

BAN ĐIỀU HÀNH CLB KIỂM TOÁN VIÊN TƯƠNG LAI t.FAC NHIỆM KỲ 2019 – 2020

 

Chủ nhiệm: 

BÙI ĐĂNG HOÀNG

➤DOB: 24/8/1999

➤Lớp: Kiểm toán 59B CLC

 

Phó chủ nhiệm: 

HOÀNG THANH NGUYỆN 

➤DOB: 15/06/1999

➤Lớp: Kiểm toán 59E

 

 

Phó chủ nhiệm: 

TRẦN THỊ MINH TRANG

➤DOB: 13/10/1999

➤Lớp: Kiểm toán 59F

 

 

Trưởng ban Nhân lực và Đào tạo (HRD)

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

➤DOB: 12/8/1999

➤Lớp: Kế toán 59C

Trưởng ban Thông tin và Truyền thông (ICD)

ĐINH THỊ HỒNG NHUNG

➤DOB: 06/09/1999

➤Lớp: Kiểm toán 59B

 

Trưởng ban Tổ chức sự kiện (EOD)

LÊ TRỌNG KHÁNH

➤DOB: 31/1/1999

➤Lớp: Kiểm toán 59E

Trưởng ban Đối ngoại (ERD)

HÀ THỊ LINH GIANG

➤DOB: 09/08/1999

➤Lớp: Kiểm toán 59B

 

t.FAC